คณะญาติธรรมจาก ปากน้ำ จ.สมุทรปราการ ถวายผ้าป่าสามัคคี สมทบสร้างเสนาสนะ ณ สวนป่าไตรธรรมณรินทร์ทิพย์ (ดอยผามูบ) วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562

งานบุญทอดผ้าป่าสามัคคี
ถวาย ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ สวนป่าไตรธรรมณรินทร์ทิพย์ (ดอยผามูบ) 
65 หมู่ 12 ตำบลแม่ยำว อ.เมือง จ.เชียงราย
วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 
**ได้ยอดปัจจัยจำนวน 50,000 บาท
 


           คณะญาติธรรม จาก จ.สมุทรปราการ ปากน้ำ โดยมี คุณจารึก เพียรหอม คุณน้อย กล้าหาญ คุณสมพงษ์ กล้าหาญ  คุณวรรัตน์ จันทร์พฤกษา คุณอนงค์ วงค์บุญรอด คุณแม่อั้ว บุญหา  คุณชม คุณบุญช่วย ธนานาค  คุณณัฐฐา บุญหา คุณอานนท์ ตระกูลศีล คุณประดิษฐ์ คุณพรรณี ม่วงประถม  คุณธเนตร บุญทิศ คุณกะลา ดาว คุณฐณะวัฒน์-ศิริวรรณ เกษสมบุญ  คุณพิสิทธิ์ โซน คุณกาหลง – ประคอง เกษสมบุญ คุณประวิทย์ – กาญจนา เกษสมบุญ  คุณดา ทองค้า คุณวิทัศ โท  คุณเมษา รุ้ง เป็นต้น

 
           ตอนบ่าย มีคณะญาติธรรมคณะศรัทธา จากถ้ำปลา ต.โป่งงาม อ.แม่สาย เชียงราย มาถวายเทียนเข้าพรรษาและสังฆทาน ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน โดยมี

1. พ่อหนานนวล แสงนวล พร้อมครอบครัว                                        2. แม่เสาร์ ทับทิมศรี
3. นานชัชชัย อุดมประเสริฐลาภ และนางประนอม จันทร์แว่น              4. นางอัมไพ จันทร์แว่น
5. นายยอด แสงนวล พร้อมครอบครัว                                                6. นางรัชนี เกนดะ พร้อมครอบครัว
7. นางบัวคำ ทรัพย์สมบูรณ์ พร้อมครอบครัว                                     8. นางสาวมาลา ทับทิมศรี
9. นางหลง จันทร์ฟอง                                                                      10. นางแก้ว แสงนวล พร้อมครอบครัว
11. นางติ่น ในพรหม พร้อมครอบครัว พร้อมเพื่อนๆ ญาติๆ


++ อนุโมทนาบุญเจ้าภาพถวายภัตตาหาร ออกโรงทาน ต้อนรับพุทธศาสนิกชนผู้ร่วมงาน ++

1. คุณแม่วันทนีย์ คุณไก่ ครูฝน น้องข้าวจ้าว ถวายภัตตาหารเช้า และเพล
2. อ.สุวัฒนา ตังสิกบุตร ถวายอาหารเพล
3. คุณหมอเหลา ถวายอาหารเพล
4. คณะเจ้าภาพผ้าป่าจากปากน้ำ ถวายอาหารเพล
5. ร้านส้มตำซะป๊ะ(บ้านผามูบ) ออกโรงทาน และถวายอาหารเพล
6. พ่อน้อยอำนวย และครอบครัว บ้านโป่งผำ ออกโรงทาน และถวายอาหารเพล


ญาติธรรมนำผ้าป่ามาทอดถวายครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมปัจจัยไทยธรรมสนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงเสนาสนะที่จำเป็น ได้แก่ ศาลาพระพุทธ ศาลาอเนกประสงค์ ห้องสุขาสำหรับพระภิกษุ รวมทั้งการจัดภูมิทัศน์เพื่อให้สถานที่มีความสัปปายะเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม เป็นต้น ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัย กุศลความดีทั้งปวง จงดลบันดาลให้ท่าน ที่มีส่วนร่วมในงานทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้ มาร่วมถวายเทียนเข้าพรรษา จงประสบแต่ความสุขความเจริญ ถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติ ได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน ทุกๆภพทุกๆชาติที่เกิด จงประสบพบเจอกับบัณฑิตนักปราชญ์ ได้สนทนาธรรม ได้ฟังธรรม ได้ปฏิบัติธรรม ได้บรรลุธรรมสลัดตนออกจากวัฎฎะทุกข์ ช่วยเหลือผู้อื่นพากันออกจากทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ ฯ


 

 

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *