คณะญาติธรรมจาก ปากน้ำ จ.สมุทรปราการ ถวายผ้าป่าสามัคคี สมทบสร้างเสนาสนะ ณ สวนป่าไตรธรรมณรินทร์ทิพย์ (ดอยผามูบ) วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562

งานบุญทอดผ้าป่าสามัค

Read more

วันที่ 16 มิถุนายน 2562 โยมป้าศรีลา เจนเซ่น พร้อมญาติธรรมจากประเทศเดนมาร์ก ร่วมบุญสร้างเสนาสนะกุฎิสงฆ์หลังใหม่ และชื้อที่ดินสร้างสวนป่าฯ

อนุโมทนาบุญ วันที่ 1

Read more

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 คุณภวัต เชิญกิตติภาส 1,000 บาท คุณสุนทรียา สินอากร 1,000 บาท คุณศรีวิไล ตันติรัตน์ไพศาล 1,000 บาท ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสร้างกุฎิหลังใหม่ สถานธรรมสวนป่าดอยผามูบ

วันที่​ 26​ พฤษภาคม​

Read more

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 คุณภวัต เชิญกิตติภาส 1,000 บาท คุณสุนทรียา สินอากร 1,000 บาท คุณศรีวิไล ตันติรัตน์ไพศาล 1,000 บาท ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสร้างกุฎิหลังใหม่ สถานธรรมสวนป่าดอยผามูบ

อนุโมทนาบุญ วันที่ 2

Read more

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 คณะหลวงพ่อพระครูวิสิฐกิตติสาร (หลวงพ่อจง) เจ้าอาวาสวัดหนองสร้อยติ่งพักปฏิบัติธรรมเป็นเวลา 1 คืน, คุณยุทธพงษ์ เจียมศักดิ์ โอนปัจจัยเพื่อสร้างกุฎิทดแทนที่ไฟไหม้ไป 3,200 บาท คุณทินกร แกล้วกล้า และคุณธนาวัฒน์ ธิติกูลรัตน์(ทิดทุ้ย เทิดไท )นักจัดรายการวิทยุ ศิลปินนักร้องล้านนาชื่อดัง เดินทางเยี่ยมสวนป่าดอยผามูบ

อนุโมทนาบุญ วันที่ 2

Read more

อาจารย์พระมหาสุกัน​ สุชาโต​ พระวิทยากร​ วิปัสสนาจารย์ไร่เชิญตะวัน​ ได้ถวายเครื่องโปรเจคเตอร์เพื่อใช้ในกิจกรรม​ การเผยแผ่​ สวนป่าดอยผามูบ วันที่​ 26​ พฤษภาคม​ 2562​​

วันที่​ 26​ พฤษภาคม​

Read more

อาจารย์พระมหาสรศักดิ์ สิริปัญโญ วัดไตรธรรมมัชฌิมารัตนบุตร เดินทางมาเยี่ยม ได้นำถังเก็บน้ำมาถวายสวนป่าดอยผามูบ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562

วันที่ 23 พฤษภาคม 25

Read more