วันที่ 1 มกราคม 2562 คณะญาติโยมจาก บ้านผามูบ บ้านหนองผำพัฒนาและใกล้เคียง ได้มาถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์,คณะโยมญาติธรรม ร้านตาต้าแบตเตอรี่ อ.เมือง เชียงราย ถวายภัตตาหารเพล และปัจจัย 1,600 บาท เป็นเจ้าภาพซื้อหญ้าคาสำหรับมุงกุฎิสงฆ์

อนุโมทนาบุญ วันที่ 1

Read more